Safe oceans

Marine Ships

Moderne Marine schepen tussen eeuwenoude Tall Ships

Marine schepen

De betrokkenheid van de Koninklijke Marine tijdens SAIL Amsterdam is erg groot. Marineschepen van de Koninklijke Marine nemen al vele jaren deel aan het evenement. Ook in 2015 was de Koninklijke Marine weer goed vertegenwoordigd. Twee marineschepen voeren zelfs mee tijdens de SAIL In.

MARINESCHEPEN, MARINIERS EN DUIKERS

Een van de modernste schepen van de marine, het patrouilleschip Zr.Ms. Zeeland, het luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. De Ruyter, een duikvaartuig van de marineduikers, het opleidings-zeilschip van de marine én een onderzeeboot waren aanwezig tijdens SAIL Amsterdam 2015. Maar er waren ook eenheden van het Korps Mariniers, dat in 2015 al 350 jaar bestond.

VEILIGHEID OP EN VANUIT ZEE

De Koninklijke Marine zet zich al eeuwenlang dagelijks in voor veiligheid op en vanuit zee. Vloot en mariniers werken samen om de maritieme veiligheid in Nederland, en ook ver daarbuiten, te waarborgen.

INFORMATIE OVER DE KONINKLIJKE MARINE

Voor meer informatie klik hier, of volg de Koninklijke Marine op Facebook, Instagram of Twitter. De Koninklijke Marine heeft ook een app waarop alle informatie staat over al het materieel. De app is gratis te downloaden bij de Apple Store voor de iPhone en bij de Play Store voor Android.

Informatie over alle schepen van de Koninklijke Marine is ook hier te vinden.

 

AMFIBISCHE TRANSPORTSCHEPEN

De Koninklijke Marine beschikt over twee amfibische transportschepen, de Zr. Ms. Rotterdam en Zr. Ms. Johan de Witt. Een amfibische transportschip wordt meestal een Landing Platform Dock (LPD) genoemd.

De belangrijkste taak van deze schepen is het ondersteunen van amfibische operaties, maar ze worden ook ingezet voor commandovoering, crisisbeheersingsoperaties, rampenbestrijding en evacuatie.

Lees hier meer over de amfibische transportschepen.

 

JOINT LOGISTIC SUPPORT SCHIP

Zr. Ms. Karel Doorman is een logistiek ondersteunings- en bevoorradingsschip, oftewel een joint logistic support ship (JSS). Met een lengte van 205 meter is het grootste schip van de marine. Hiermee kan de krijgsmacht operaties uitvoeren (ver) buiten de landsgrenzen.

Het Joint Support Ship vervangt twee bevoorradingsschepen: Hr. Ms. Zuiderkruis die in 2012 is afgestoten en Zr. Ms. Amsterdam die in 2014 uit dienst wordt gesteld. Het JSS is echter niet alleen ontworpen als bevoorrader, maar ook als logistiek ondersteuningsschip. Het Joint Support Ship krijgt de naam Zr. Ms. Karel Doorman.

HET SCHIP HEEFT DRIE HOOFDTAKEN

• Bevoorrading op zee voor ondersteuning van maritieme eenheden
• Strategisch zeetransport, inclusief het in- en ontschepen van personeel en materieel wanneer er geen of beperkte havenfaciliteiten beschikbaar zijn
• Logistieke ondersteuning vanaf zee (seabasing), waarbij het schip dient als basis op zee voor het uitvoeren en ondersteunen van operaties op het land

Deze taken moeten wereldwijd in alle delen van het geweldspectrum kunnen worden uitgevoerd.

NAAMGEVING

Op voorspraak van de Admiraliteitsraad heeft Hare Majesteit de Koningin op 5 oktober 2006 ingestemd met de naamgeving voor het JSS: het JSS is vernoemd naar de schout-bij-nacht Karel Doorman. Een naam met een evenzo rijke als indrukwekkende historie. Het JSS is het vierde schip bij de Koninklijke Marine dat naar Karel Doorman is vernoemd. Daarvoor heeft de Koninklijke Marine twee vliegdekschepen gehad die Karel Doorman heetten, een van de Activityklasse (1946 – 1948) en een van de Colossusklasse (1948 – 1968). Sinds 1991 voer het eerste M- Fregat, en de naamgever van deze klasse, onder zijn naam.

Lees hier meer over de JSS.

 

LUCHTVERDEDIGINGS-EN-COMMANDOFREGATTEN (LCF)

De Koninklijke Marine beschikt over vier luchtverdedigings- en commandofregatten (LCF) van de Zeven Provinciënklasse. Deze schepen, ook wel de vlaggenschepen van de marine genoemd, zijn allemaal in gebruik genomen in de periode 2001-2005.

Luchtverdedigings- en Commandofregatten van de Zeven Provinciën klasse
– Zr. Ms. De Zeven Provinciën ( F802)
– Zr. Ms. Tromp (F803)
– Zr. Ms. De Ruyter (F804)
– Zr. Ms. Evertsen (F805)

COMMANDOFUNCTIE

De fregatten van de De Zeven Provinciënklasse hebben twee belangrijke functies. Aan de ene kant een commandofunctie die de uitzendbare en operationele staf van de Koninklijke Marine, de Netherlands Maritime Force (NLMARFOR), aan boord faciliteert.

LUCHTVERDEDIGINGSFUNCTIE

Aan de andere kant zijn de fregatten toegerust voor luchtverdediging. Hierbij moeten ze een vlootverband in zijn geheel kunnen beschermen.

Lees hier meer over de luchtverdedigings- en commandofregatten.

 

MIJNENJAGERS

De hoofdtaak van de mijnenjagers is  ervoor te zorgen dat de zee, de kustwateren en de havenmondingen vrij blijven van mijnen. Daarnaast beschermen ze maritieme eenheden in een mijngevaarlijk gebied door het uitvoeren van specifieke mijnenbestrijdingsoperaties.

De eenheden kunnen wereldwijd worden ingezet als ondersteuning van landoperaties vanuit zee. Maar ook dichter bij huis voor het opsporen en ruimen van zeemijnen en explosieven op zee in het Nederlandse deel van het continentaal plat. Mijnenjagers zijn door hun speciale polyesterconstructie geluidsarm en veroorzaken geen magnetische veldverstoringen. Zeemijnen ontploffen daardoor niet als een mijnenjager er overheen vaart.

In 2011 zijn als bezuinigingsmaatregel 4 mijnenjagers uit dienst gesteld. Dit zijn Hr. Ms. Haarlem, Hr. Ms. Maassluis, Hr. Ms. Hellevoetsluis en Hr. Ms. Middelburg. De marine beschikt nu nog over:
– Zr. Ms. Makkum (M857)
– Zr. Ms. Schiedam (M860)
– Zr. Ms. Urk (M861)
– Zr. Ms. Zierikzee (M862)
– Zr. Ms. Vlaardingen (M863)
– Zr. Ms. Willemstad (M864)

Lees hier meer over de mijnenjagers.

 

MULTIPURPOSEFREGATTEN

De marine beschikt over twee Multipurposefregatten (M-fregatten). M-fregatten zijn inzetbaar voor oppervlakte-oorlogsvoering en onderzeeboot-bestrijding. Ook kunnen zij voorzien in eigen luchtverdediging. Door hun specifieke rompvorm behouden ze zelfs bij zware zeegang hun snelheid.

M-fregatten worden ook wel de ‘Karel Doormanklasse’ genoemd, omdat Hr. Ms. Karel Doorman als eerste M-fregat door de marine in gebruik is genomen.

Alleen Zr. Ms. Van Speijk (F828) en Zr. Ms. Van Amstel (F831) zijn nog in dienst van de Nederlandse marine. Hr. Ms. Karel Doorman is in 2007 overgedragen aan de Belgische marine. Begin 2009 ging Hr. Ms. Van Nes naar de Portugese marine en Hr. Ms. Van Galen is sinds januari 2010 van Portugal.

Lees hier meer over de multipurposefregatten.

 

ONDERZEEBOTEN

De Koninklijke Marine heeft vier onderzeeboten van de Walrusklasse. Deze onderzeeboten behoren tot de modernste conventionele, niet-nucleaire onderzeeboten ter wereld. ‘Zien zonder gezien te worden’ is hun motto.

De marine staat voor veiligheid op en vanaf zee. Hierin zijn onderzeeboten een belangrijke schakel. Onderzeeboten zijn een uniek wapen omdat ze ongezien kunnen opereren en op plaatsen waar andere eenheden niet kunnen komen. Een onderzeeboot kan onbespied informatie verzamelen, waardoor het gedrag van de tegenstander niet wordt beïnvloed. Een onderzeeboot heeft het vermogen om langdurig, zonder ondersteuning van buitenaf, een groot zeegebied te controleren (sea control). Ook kan een onderzeeboot worden ingezet om een tegenstander het gebruik van een zeegebied te ontzeggen (sea denial). Een onderzeeboot kan vriendschappelijke eenheden beschermen. En een onderzeeboot kan ongezien special forces afzetten op vijandelijke kusten, schepen of platformen. Dit maakt het een strategisch en tactisch wapen.

De Nederlandse onderzeeboten hebben moderne elektronica- en geavanceerde sensor- en wapensystemen. Denk aan de periscoop voor visuele waarnemingen, de sonar voor akoestische waarnemingen, radaronderscheppende- en analyseapparatuur en communicatie onderscheppingmiddelen. Deze systemen zijn volledig met elkaar geïntegreerd.

Onderzeeboten van de Walrusklasse:
– Zr. Ms. Walrus (S802)
– Zr. Ms. Zeeleeuw (S803)
– Zr. Ms. Dolfijn (S804)
– Zr. Ms. Bruinvis (S805)

Lees hier meer over de onderzeeboten.

 

PATROUILLESCHEPEN

Patrouilleschepen zijn flexibel inzetbare vaartuigen, toegerust op de bewaking van kustwateren. Deze 108 meter lange Oceangoing Patrol Vessels (OPV’s) leveren een belangrijke bijdrage aan internationale operaties. Zij worden ingezet voor counterdrugsoperaties en kustwachttaken in Nederland en het Caribisch Gebied. Ook antipiraterij-missies behoren tot hun taken.

Patrouilleschepen:
– Zr. Ms. Holland (P840)
– Zr. Ms. Friesland (P841)
– Zr. Ms. Zeeland (P842)
– Zr. Ms. Groningen (P843)

Lees hier meer over de patrouilleschepen.

 

KORPS MARINIERS

Het Korps Mariniers werd in 1665 opgericht door Michiel de Ruyter en Johan de Witt. Sindsdien is het een onderdeel van de marine, dat overal ter wereld opereert. Hun wapenspreuk is dan ook ‘Qua Patet Orbis’: ‘Zo wijd de wereld strekt’.

TAKEN

Het Korps Mariniers is een expeditionair, snel inzetbaar en veelzijdig instrument om een crisis te beheersen. Het is gespecialiseerd in het uitvoeren van amfibische operaties met lichte infanterie-eenheden. De mariniers zijn voor langere duur inzetbaar, onder alle klimatologische en geografische omstandigheden. De opleidingen en trainingen vinden hierdoor onder andere plaats in de bergen, bij extreem koud weer, in de jungle, in de woestijn en in verstedelijkte gebieden.

De mariniers worden ingezet bij de verdediging van het grondgebied van de NAVO-landen. Ook worden ze ingeschakeld bij crisisbeheersing, vredesbewarende en humanitaire operaties. Het korps is verder actief bij de bescherming van het Caraïbisch deel van het Nederlands Koninkrijk.

Het Korps Mariniers bestaat uit ongeveer 2800 mensen.

Lees hier meer over het Korps Mariniers.

Clipper Stad Amsterdam omringt door mensen met de Nederlandse vlag aan de achterkant

Keep up to date with the latest SAIL news

Stay updated

To top