020-2371688 info@sail.nl

Historie

Terugblik 2015

SAIL Amsterdam was na de editie van 2010 toe aan vernieuwing om meer doelgroepen aan te spreken, verjonging aan te brengen en het evenement inhoudelijk meer relevantie te geven. Stichting SAIL Amsterdam heeft in samenwerking met SAIL Event Partners voor de afgelopen editie van SAIL in 2015 een nieuw concept ontwikkeld, dat een groot succes is gebleken. Het SAIL-gebied is in 2015 flink uitgebreid en was ingedeeld in vijf zogenaamde oceanen met ieder een eigen thematiek.

Vanzelfsprekend bestond de kern van SAIL zoals altijd uit de indrukwekkende Tall Ships in de zogenaamde Oranje Oceaan met de IJ-haven als middelpunt. Op en rond het water vond hier een uitgebreid nautisch en cultureel programma plaats. Nieuw in 2015 was de SAIL Music Marina met een groot podium op het IJ waar 5 unieke concerten van bekende artiesten plaatsvonden. De NDSM-werf vormde het decor voor de Groene Oceaan, waar innovatie, techniek en duurzaamheid centraal stonden. In de Rode Oceaan, het centrum van Amsterdam, werden culturele instellingen bij SAIL betrokken middels rondleidingen en exposities op diverse locaties. De Blauwe Oceaan was het zakelijk hart van SAIL met onder andere het Nationale SAIL Debat in Het Scheepvaartmuseum als belangrijkste pijler. Het gebied rondom het EYE-museum en Undercurrent, de zogenaamde Witte Oceaan, was de plek waar hip Amsterdam volop genoot van SAIL.

 • 1975

  De allereerste Sail Amsterdam is een feit

  Welkomstwoord van de burgemeester
  “Het is een eer en een groot genoegen om u allen en uw schepen ter gelegenheid van het 700-jaar Amsterdam te mogen ontvangen.
  Wij in Amsterdam prijzen ons gelukkig dat u in zo’n grote getale gevolg hebt gegeven aan onze uitnodiging om met ons SAIL Amsterdam 700 tot een groots internationaal samenzijn te maken. Uw prachtige schepen zullen zeker een tafereel vormen, dat nooit zal worden vergeten.
  Het wordt tevens bijzonder gewaardeerd dat zoveel jonge mensen, die de zee, de binnenwateren en de directe omgeving daarvan ervaren als een uitdaging voor persoonlijke inzet en teamwork, een korte tijd in onze stad wensen te vertoeven.
  Amsterdam heeft een rijk verleden, dat heel nauw verbonden is met de spectaculaire ontdekkingsreizen van Nederlandse zeelieden over de gehele wereld. Heden is de stad op moderne wijze ‘onder zeil en op koers’ naar een waardige toekomst.
  Amsterdam hoopt dat u een prettige tijd zult hebben tijdens SAIL Amsterdam 700.”

  Dr. I Samkalden
  Burgemeester van Amsterdam

  Datum
  Vrijdag 15 tot en met dinsdag 19 augustus

  De Tall Ships
  Bekijk hier alle schepen die meevoeren in 1975

  Aantal bezoekers
  700.000

  Het weer

  Algemene informatie SAIL Amsterdam 700

  Vrijdag 15 t/m maandag 18 augustus draagt de Amsterdamse haven zijn steentje bij tot de viering van het 700-jarig jubileum van onze hoofdstad met een zeilfestijn, dat ‘SAIL Amsterdam 700’ wordt genoemd;

  18 grote en meer dan 500 kleinere opleidingsschepen alsmede een enorme vloot oudhollandse ronde en platbodemschepen zullen elkaar dat weekeinde ontmoeten aan het Amsterdamse IJ. Daarmee herleeft het havenbeeld van vervlogen dagen, toen trotse Oost- en West-Indiëvaarders, de tjalken, aken en skûtsjes van de binnenvaart en de vissersvloot van de voormalige Zuyderzee onze hoofdstad tot bloei brachten.

  Het is uniek, dat zoveel grote zeilschepen, in grootte variërend van enkele honderden tonnen tot 6000 ton toe, in één haven liggen afgemeerd zoals tijdens SAIL Amsterdam 700 het geval is. Daarnaast komt ook een groot aantal kleinere zeilschepen naar Amsterdam.

  Het gehele weekeinde zullen er diverse evenementen zich op en om het IJ afspelen. Al deze evenementen zijn toegankelijk voor iedereen; de kaden rond de IJhaven zijn gedurende beide dagen door de aanliggende bedrijven opengesteld. Een uitzondering: het terrein van de Passagiers Terminal Amsterdam waar een besloten feest plaatsvindt op zaterdagavond.

 • 1980

  Nog groter van opzet, nog indrukwekkender

  Welkomstwoord van de burgemeester

  “Het is een genoegen en groot voorrecht u en uw schepen tijdens SAIL Amsterdam 1980 te mogen begroeten.

  Ik realiseer me daarbij dat sinds de introductie van de mechanische zeevaart, de noodzaak voor scheepsbemanningen om actief kennis te maken met de (zee)-zeilvaart, controversiëel is geworden. In vele gevallen wordt slechts een gering deel van de opleiding van hen, die de zeevaart uit professioneel oogmerk hebben gekozen, genoten aan boord van zeilende opleidingsschepen. Het is evenwel aan dit deel te danken dat wij in onze haven nog zovele statige volschepen, bareken, schoeners en brigantijnen kunnen bewonderen, schepen die anders reeds lang van de zeven zeeën zouden zijn verdwenen.

  Het is daarbij verheugend te constateren dat ook de Nederlandse zeilvloot van gerestaureerde authentieke schepen in groten getale aanwezig zal zijn. Liefde voor het oude schip en doorzettingsvermogen zijn kenmerkend voor hun schippers. Het is uitsluitend hun verdienste dat de oudnederlandse scheepstypen nog niet verdwenen zijn en hier, tijdens SAIL Amsterdam, nog in hun volle pracht zijn te aanschouwen.

  Sinds de dageraad van haar bestaan heeft de mensheid de uitdaging van water en wind aanvaard en heeft haar krachten hiermede gemeten. De stimulans die hiervan is uitgegaan is van onmeetbare betekenis, niet in het minste voor de karaktervorming van hen, die zo nauw met de zeilvaart zijn verbonden. het is daarom goed, zovelen van u hier verenigd te zien met uw schepen, die zeker niet alleen nostalgische betekenis hebben, maar die het oude gezegde uit de zeilvaart onderstrepen, dat de zee een brug slaat naar een gemeenschappelijke toekomst. Ik wens u een plezierig verblijf in Amsterdam toe.”

  W. Polak
  Burgemeester van Amsterdam

  Datum
  Woensdag 6 tot en met dinsdag 12 augustus

  De Tall Ships
  Bekijk hier alle schepen die meevoeren in 1980

  Aantal bezoekers
  1 miljoen

  Het weer

  Sail Amsterdam 1980

  Armada Windjammers in Amsterdam, glorie der Zeilvaart herleeft op het IJ. Voor Amsterdam herhaalt de geschiedenis zich in augustus twee maal. De grote, vierkant getuigde schepen in de Amsterdamse haven tijdens SAIL ’80 doen de glorie herleven van de tijd  – die nog niet zo ver achter ons ligt – waarin honderden imposante zeilschepen de hoofdstad van ons land regelmatig aandeden, én een reprise van de grootste maritieme manifestatie van vijf jaar geleden: SAIL Amsterdam 700, waarmee de aandacht van de gehele wereld (en van tenminste 700.000 enthousiaste toeschouwers) op de haven van Amsterdam werd gericht.

  Nog groter van opzet, nog indrukwekkender. Er zullen nu meer dan 1000 zeilschepen met meer dan 10.000 schepelingen de Amsterdamse haven aandoen. En van die vloot zullen de grote, vierkant getuigde zeilschepen de blikvangers vormen.

 • 1985

  Al die ‘r zijn Kosje aan Land niet kan winnen, Die moet ‘er Vaaren al by de Zee’

  Welkomstwoord van de burgemeester

  “In de zeventiende eeuw was Amsterdam een van de belangrijkste wereldcentra. Vanuit de statige koopmanshuizen aan de grachten werd de wereldhandel beheerst en in de Amsterdamse haven gingen en kwamen de koopvaardijschepen die aan de handel leven gaven tot in alle uithoeken van de aarde.

  Voor de derde keer in tien jaar zal Amsterdam het centrum zijn van een internationale manifestatie die dat imposante verleden opnieuw levend maakt: SAIL AMSTERDAM.

  Na SAIL ’75 en SAIL ’80 belooft SAIL ’85 Amsterdam alle records van het verleden te breken en uit te groeien tot één van de grootste zeilmanifestaties ter wereld.

  Het is mij als burgemeester van deze stad een eer en een grote vreugde al die bemanningen van al die schepen bij gelegenheid van SAIL ’85  in Amsterdam welkom te heten. Groot of klein, van windjammer tot pieremachochel, van schipper tot lichtmatroos, we zien hen allemaal graag weer komen. Voor velen zal het een hernieuwde kennismaking zijn, omdat zij besloten tot deelname bij de herinnering aan vroegere evenementen in Amsterdam.

  Voor de stad is het niet alleen een herinnering aan vervlogen dagen, aan een tijdperk van de zeilschepen, waarin we wereldfaam vestigden. Het is ook een bewijs dat Amsterdam nú leeft en de mensen boeit. Dit alles, gevoegd bij de onweerstaanbare aantrekkingskracht van boten, wind en water, hebben ook vijf en tien jaar geleden ontelbare bezoekers naar de Amsterdamse haven gebracht. Opnieuw zien wij uit naar alle liefhebbers van de zeilvaart, die allen van harte welkom zijn. Een Amsterdamse zeiltraditie zet zich voort!”

  E. van Thijn
  Burgemeester van Amsterdam

  Datum
  Donderdag 1 tot en met dinsdag 6 augustus

  De Tall Ships
  Bekijk hier alle schepen die meevoeren in 1985

  Aantal bezoekers
  1,4 miljoen

  Het weer

  Algemene informatie SAIL Amsterdam 1985

  Sinds het ontstaan van de geschiedenis zijn mensen de zee opgegaan op zoek naar voedsel. Om de wetenschap te dienen of in de hoop op een andere kust een beter bestaan te kunnen opbouwen.

  De zee heeft ons steeds welvaart gebracht. In 1749 begon het ‘Nieuw Matroosenlied’ met de woorden:

  Al die ‘r zijn Kosje aan Land niet kan winnen,
  Die moet ‘er Vaaren al by de Zee’

  Het is verdrietig dat Nederland haar historische plaats van eerste klas zeevarende natie niet heeft kunnen handhaven.
  Daarom is het goed om tijdens SAIL ’85 weer eens te kunnen zien hoe het er vroeger in een haven uitzag, misschien wordt hierdoor het belang van de scheepvaart en de scheepsbouw weer eens benadrukt.
  Twee aspecten wijzen al in de goede richting: de plannen voor de bouw van een echt Nederlandse windjammer en de bouw van een echt V.O.C. schip op het SAIL terrein.
  Zeilschepen hebben een magische aantrekkingskracht en ik hoop dan ook dat heel veel belangstellende naar SAIL Amsterdam ’85, één grote ‘Jamboree of Goodwill’, zullen gaan kijken en ervan zullen genieten.

  Joseph W. Voet, Kapitein ter zee b.d., Voorzitter

 • 1990

  Een evenement in die typische Amsterdamse sfeer van gezelligheid en warmte.

  Welkomstwoord van de burgemeester

  Ondernemersgeest van handelaren en zeelieden maakten de Gouden Eeuw tot het handelscentrum van de wereld. Met hun ruimen volgeladen kwamen en gingen de Oost- en Westindiëvaarders over het IJ.

  Nog immer omgeven door water, met haar monumentale bouwwerken en rijke historie vormt onze hoofdstad eens in de vijf jaar, opnieuw het toneel voor een nautische schouwspel met authentieke schepen in de hoofdrol. Voor de vierde keer in successie vindt SAIL Amsterdam plaats en de belangstelling belooft opnieuw zeer indrukwekkend te worden. De uitstraling van Mokum krijgt extra lading door deze grootste zeilmanifestatie. Pieremachochels door de grachten, drakenboten in het Oosterdok, vaardemonstraties in Noord en terug in de tijd met de nieuwe, 18e-eeuwse Oostindiëvaarder de ‘Amsterdam’.
  Als burgemeester van Amsterdam is het mij een genoegen om alle bemanningen van driemasters tot optimisten te verwelkomen. Amsterdam is zeer verheugd zo’n internationaal en bont gezelschap gastvrijheid te bieden. Zes dagen lang zullen zij met hun schepen het middelpunt zijn van een enorme belangstelling. Moge SAIL ’90 het succes van de drie voorgaande SAILS evenaren of zelfs overtreffen!

  E. van Thijn
  De burgemeester van Amsterdam

  Datum
  Donderdag 9 tot en met dinsdag 14 augustus

  De Tall Ships
  In 1990 kwamen 16 A-klasse Tall Ships naar de 4e editie van SAIL Amsterdam. Bekijk hier alle schepen die meevoeren in 1990.

  Aantal bezoekers
  1,6 miljoen

  Het weer

  Welkom door Stichting SAIL Amsterdam
  Voor de vierde keer SAIL Amsterdam. Van een feestje ter gelegenheid van zeven eeuwen Amsterdam tot een wereldevenement in de top tien klasse. Op weg een traditie te worden binnen de wereld van zeilers en liefhebbers van de maritieme geschiedenis.

  Een evenement in die typische Amsterdamse sfeer van gezelligheid en warmte, in dat stukje van de stad, waar de historie van eeuwen zeevaart en handel nog terug te vinden is. Eigenlijk iets om niet te missen.
  Een voorbeeld van groeiende samenwerking tussen de overheidsdiensten van Rijk, Provincie en Gemeente en de verschillende vrijwilligersorganisaties op het gebied van de scheepvaart. Een organisatie, die wordt uitgevoerd door een met professionele krachten bemand Sail-kantoor en mogelijk gemaakt door onder meer de financiële ondersteuning van sponsors.

  Vanaf 1986 is er hard gewerkt aan de totstandkoming van SAIL ’90. Het bestuur van de Stichting SAIL Amsterdam is iedereen die een steentje heeft bijgedragen zeer dankbaar. De Stichting SAIL Amsterdam biedt u dit evenement graag aan en hoopt, dat u er vele, fijne uren aan zult beleven.

  Welkom bij SAIL ’90!

 • 1995

  SAIL ’95 Amsterdam, het grootste maritieme evenement ter wereld.

  De burgemeester van Amsterdam tijdens SAIL 95 was Schelto Patijn.

  Datum
  Donderdag 10 tot en met maandag 14 augustus

  De Tall Ships
  In 1995 kwamen 13 A-klasse Tall Ships naar SAIL Amsterdam. Bekijk hier alle schepen die meevoeren in 1995.

  Aantal bezoekers
  1,6 miljoen

  Het weer

  1995, welkom door de Stichting SAIL Amsterdam

  ‘Vijf dagen spetterend spektakel in de IJ-Haven.’ Met deze pakkende slogan werd SAIL ’95 Amsterdam aangekondigd in de media.

  Begenadigd door schitterend weer werd SAIL ’95 Amsterdam van 10 tot 14 augustus met in totaal 8000 bemanningsleden op meer dan 1000 schepen en rond de vier miljoen bezoekers ook inderdaad dat grootse, vriendelijke volksfeest, spetterend en met veel spektakel. Windjammers en pieremachochels, stoomboten en skûtsjes, drakenboten en wherries, alles wat dreef was te zien en wilde gezien worden.

  SAIL ’95 Amsterdam, het grootste maritieme evenement ter wereld, maakte de haven van Amsterdam voor vijf dagen tot de drukste wereldhaven.
  Zonder de bijdrage van de hoofdsponsors en de ondersteuning van de gemeente Amsterdam, de Koninklijke Marine en de Koninklijke Landmacht, zou een feest van dergelijke omvang niet mogelijk zijn geweest.
  Dit grootse feest, met dat typische Amsterdamse karakter, mogen we over vijf jaar weer beleven. Want ook voor SAIL 2000 geldt: Amsterdam heeft het.

 • 2000

  SAIL heeft een reputatie hoog te houden: die van het grootste volksfeest van Nederland.

  De burgemeester van Amsterdam tijdens SAIL 2000 was Schelto Patijn.

  Datum
  Donderdag 24 tot en met maandag 28 augustus

  De Tall Ships
  In 2000 kwamen 20 A-klasse Tall Ships naar de 6e editie van SAIL Amsterdam. Bekijk hier alle schepen die meevoeren in 2000

  Aantal bezoekers
  2,4 miljoen

  Het weer

  2000, welkom door de Stichting SAIL Amsterdam
  SAIL heeft een reputatie hoog te houden: die van het grootste volksfeest van Nederland.
  Daarbij heeft SAIL niet alleen concurrentie van volkssporten als voetbal en schaatsen, maar ook van zichzelf. Want iedere SAIL wil groter zijn dan de vorige, in aantallen schepen, bezoekers en betrokken organisaties. En dat lukt ook. Ieder SAIL besteedt meer, maar ontvangt ook meer, niet alleen in geld, juist ook in energie, durf en verbeeldingskracht.
  Dat is de kracht van SAIL. Dat voelen al die honderdduizenden langs het Noordzeekanaal, op de kades van de haven van Amsterdam en op de dekken van de afgemeerde Tall Ships en de traditionele vloot.

 • 2005

  Van 17 tot en met 22 augustus is Amsterdam trotse thuishaven van SAIL 2005

  Welkom door de burgemeester

  “Welkom. Onze hoofdstad is voor de zevende keer gastvrouw en thuishaven van één van de meest indrukwekkende maritieme manifestaties ter wereld: SAIL Amsterdam 2005.

  Op en om het waterhart van de hoofdstad zullen miljoenen mensen genieten van een adembenemende gouden vloot en van een scala aan mogelijkheden die Amsterdam biedt.

  De unieke en indrukwekkende verzameling van Tall Ships en andere historische schepen op SAIL Amsterdam 2005 verbindt werelden en brengt mensen dichter bij elkaar. Amsterdam is een stad waar gastvrijheid, tolerantie en begrip voor wat een ander drijft al eeuwen lang de uitgangspunten zijn.

  Ik wens alle bezoekers van SAIL Amsterdam 2005 een heerlijke onbekommerde dag toe.”

  M.J. Cohen
  Burgemeester van Amsterdam

  Datum
  Woensdag 17 tot en met 22 augustus

  De Tall Ships
  In 2005 kwamen 21 A-klasse Tall Ships naar de 7e editie van SAIL Amsterdam. Bekijk hier alle schepen die meevoeren in 2005.

  Aantal bezoekers
  2,6 miljoen

  Het weer

  Welkom door de Stichting SAIL Amsterdam

  ‘De mens reist de wereld af op zoek naar vriendschappen, maar wat hij nodig heeft vindt hij bij thuiskomst.’

  Onder het motto Enjoy a world of friendship zal SAIL Amsterdam 2005 naast de rijke maritieme geschiedenis ook de verbinding van werelden en culturen tot leven brengen. De zevende editie van SAIL staat in het teken van internationale vriendschappen.

  Van 17 tot en met 22 augustus is Amsterdam trotse thuishaven van SAIL 2005. SAIL heeft een speciale band met gastheer Amsterdam en de Provincie Noord-Holland. Amsterdam en SAIL zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en SAIL kan niet hetzelfde zijn zonder het decor van Amsterdam.

  Ik nodig u van harte uit ‘aan boord’ van SAIL Amsterdam 2005!

  drs. Edgar F.L. Peer
  Voorzitter Stichting SAIL Amsterdam

 • 2010

  Het bestuur van de Stichting SAIL Amsterdam verheugt zich op de ‘prachtige chaos’ die het evenement zal ontketenen.

  De burgemeester

  De burgemeester van Amsterdam tijdens SAIL 2010 was Eberhard van der Laan.

  Datum
  Donderdag 19 tot en met maandag 23 augustus

  De Tall Ships
  In 2010 kwamen 20 A-klasse Tall Ships naar de 8e editie van SAIL Amsterdam. Bekijk hier> alle schepen die meevoeren in 2010.

  Aantal bezoekers
  1,7 miljoen

  Het weer

  Welkom door de Stichting SAIL Amsterdam

  Eindelijk, het lange wachten is voorbij!

  Na vijf jaar staan liefhebbers te popelen voor SAIL 2010.
  Van 19 tot en met 23 augustus barst het nautische festijn los dat zijn weerga niet kent. Amsterdam staat bol van de activiteiten die met zeilen en varen te maken hebben, van de grappige pieremachocheltocht tot de indrukwekkende Tall Ships.

  Het bestuur van de Stichting SAIL Amsterdam verheugt zich op de ‘prachtige chaos’ die het evenement zal ontketenen. De politie zal er alles aan doen om de veiligheid op het water te waarborgen.

 • 2015

  De 9e editie van SAIL Amsterdam heeft alle verwachtingen overtroffen.

  De burgemeester van Amsterdam tijdens SAIL Amsterdam 2015 was Eberhard van der Laan.

  Datum
  Woensdag 19 tot en met zondag 23 augustus

  De Tall Ships
  Bekijk hier alle schepen die meevoeren in 2015

  Aantal bezoekers
  2,3 miljoen bezoekers

  Het weer

  Terugblik door SAIL Event Partners
  De 9e editie van SAIL Amsterdam heeft alle verwachtingen overtroffen. Amsterdam was vijf dagen lang het nautische middelpunt van de wereld. Bijna 2,3 miljoen bezoekers genoten van de prachtige Tall Ships, de optredens en de unieke sfeer.
  Met vijf thema-oceanen die zich verspreid over het gebied vanaf het IJ ter hoogte van de kop van het KNSM-eiland tot aan de NDSM-werf in oostelijke richting uitstrekten, was SAIL Amsterdam 2015 ook groter dan ooit.

 

Pin It on Pinterest

web-monitoring-ok