020-2371688 info@sail.nl

Nederland heeft de grootste collectie Varend Erfgoed ter wereld.

De vloot is authentiek, goed onderhouden en uniek. Nationaal en internationaal staat de vloot in hoog aanzien.

De vloot bestaat uit allerlei typen schepen zoals stoom- en motorsleepboten, klippers en tjalken, zeilwherry’s, reddingboten, kotters, Langedijkers en akkerschuiten, rond- en platbodems, hoogaarzen en botters, bakdekkers en zalmschouwen. Om er maar enkele te noemen. De Nederlandse historische vloot is dan ook een heel belangrijk deel van ons nationaal erfgoed: ons Nederlands Varend Erfgoed.

Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN)  is de koepel van 16 behoudsorganisaties en de scheepvaartmusea.

Doelstelling van FVEN is de gemeenschappelijke belangenbehartiging van de aangesloten behoudsorganisaties. Tevens coördineert en stimuleert de FVEN activiteiten die van belang zijn voor het varend erfgoed.

Tevens faciliteert FVEN het Register Varend Erfgoed Nederland. Het register geeft een zo volledig mogelijk beeld van de technische en cultuur historische ontwikkeling van de Nederlandse historische scheepvaart en scheepsbouw.

 

DE FVEN FACILITEERT

De Registercommissie ontwikkelt, beheert en bewaakt de kwaliteit en integriteit van het RVEN.

De Commissie Wet- en Regelgeving signaleert ontwikkelingen over ons Varend Erfgoed in binnen- en buitenland. De commissie probeert de voor het varend erfgoed relevante wetgeving te beïnvloeden.

De Restauratiecommissie beoordeelt allerlei restauratieprojecten en adviseert subsidieverstrekkers over beleid en toekenning van subsidies.

 

DE FVEN WERKT SAMEN

De FVEN werkt voor het behoud van het Varend Erfgoed samen met andere nationale en internationale organisaties:

Mobiele Collectie Nederland

De Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is een organisatie voor museale en particuliere eigenaren uit de vier sectoren (water, rail, weg en lucht) van mobiel erfgoed en voor alle belangstellenden op dat gebied. Zie www.mobiel-erfgoed.nl

European Maritime Heritage (EMH)

EMH is een Europese (niet aan een overheid gebonden) organisatie voor particuliere eigenaren van traditionele schepen, voor maritieme musea en voor andere betrokken instanties. Zie www.e-m-h.eu

Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)

In de FIM bundelen verschillende monumentenorganisaties hun krachten. Deze federatie richt zich op de collectieve belangenbehartiging op het gebied van gebouwde, archeologische, groene en mobiele monumenten richting de politiek.

Het algemeen bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten behoudsorganisaties en het dagelijks bestuur wordt uit dit algemeen bestuur samengesteld.

Alle bestuurs- en commissie activiteiten worden uitsluitend door vrijwilligers uitgevoerd.

Pin It on Pinterest

web-monitoring-ok