020-2371688 info@sail.nl

Over ons

Beschermheer

en

Comité van Aanbeveling

Zijne Hoogheid Prins Maurits van Oranje-Nassau, van Vollenhoven is de beschermheer van de Stichting SAIL Amsterdam (SSA). Prins Maurits heeft een grote affiniteit met het evenement SAIL Amsterdam. Die komt voort uit zijn brede nautische belangstelling en achtergrond. Zo heeft hij zijn dienstplicht vervuld bij de Koninklijke Marine. Momenteel is hij reserve officier bij de Koninklijke Marine in de rang van kapitein ter zee en is hij adjudant in buitengewone dienst van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Ook doet hij regelmatig mee aan zeilwedstrijden.

Comité van Aanbeveling

In het Comité van Aanbeveling van SAIL Amsterdam 2020 hebben zitting:

Vice-admiraal R. Kramer, Commandant Zeestrijdkrachten

Mevrouw F. Halsema, Burgemeester Amsterdam

De heer A. van Dijk, Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland

De heer K. Overtoom, CEO Havenbedrijf Amsterdam N.V.

Generaal-majoor C.J. Matthijsen, Gouverneur van de Hoofdstad

De heer J. Hamming, Burgemeester Zaanstad

De heer E.C.M. de Jaeger, Directeur ROC van Amsterdam / Flevoland

Mevrouw J. Ranitz, Directeur InHolland

Joost Farwerck – Chief Executive Officer en Voorzitter Raad van Bestuur KPN

Pin It on Pinterest

web-monitoring-ok