020-2371688 info@sail.nl

Over ons

Sail Event Partners

SAIL Event Partners is in april 2014 opgericht met als doel alle SAIL-evenementen te organiseren en de continuïteit van het evenement  te waarborgen. Het is een samenwerkingsverband tussen Stichting SAIL Amsterdam, ACE Concepts & Events en Havenbedrijf Amsterdam NV (Port of Amsterdam).

SAIL blijft een schitterend schouwspel van schepen en hun crews, met aan wal een waaier van festiviteiten. Elke editie zullen we het evenement op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, programma en organisatie blijven optimaliseren voor een zo breed mogelijk publiek. Daarbij is de inbreng van onze Family, Friends, Fans en Fellows onontbeerlijk.

Stichting SAIL Amsterdam

Stichting SAIL Amsterdam is binnen SAIL Event Partners verantwoordelijk voor de ‘core-business’ van SAIL: de aanwezigheid van de internationale Tall Ships, het varende erfgoed en de ondersteuning daarvan.  Daarnaast is zij actief betrokken bij jeugd en de zeilsport, zeevaart via stages aan boord van schepen en het organiseren van kleinschalige nautische evenementen.Onder aanvoering van directeur Mitra van Raalten werkt Stichting SAIL Amsterdam ook aan de ambities voor meer continuïteit en een internationale toekomst.

Havenbedrijf Amsterdam

Havenbedrijf Amsterdam (Port of Amsterdam) vervult binnen SAIL Event Partners de rol van expert op het gebied van nautische veiligheid en organisatie. De Divisie Havenmeester van Havenbedrijf Amsterdam reguleert, begeleidt en faciliteert de scheepvaart tijdens SAIL Amsterdam. Samen met de KLPD en de dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam is Havenbedrijf Amsterdam verantwoordelijk voor de veiligheid op het water in het SAIL-gebied en voor een goede doorstroom van het scheepvaartverkeer op het IJ en in het Noordzeekanaal.

SAIL biedt het havenbedrijf ook de mogelijkheid om het belang van de haven voor de regio en haar nautische verantwoordelijkheden onder de aandacht te brengen.

ACE Concepts & Events

ACE Concepts & Events bedacht samen met Stichting SAIL Amsterdam het nieuwe concept voor SAIL Amsterdam 2015. Naast de belangrijke rol die ACE Concepts & Events binnen SAIL Event Partners speelt, specialiseert het bedrijf zich in het creëren van concepten op het gebied van media, theater, entertainment en educatie.

Pin It on Pinterest

web-monitoring-ok