t
1676

Varend Erfgoed

Alles

Helaas, er zijn geen resultaten gevonden met deze zoektermen.

Varend Erfgoed

Varend erfgoed


Onze vloot is heel divers, authentiek, heeft grote cultuurhistorische waarden en staat (inter)nationaal in hoog aanzien.

De vloot bestaat uit allerlei typen schepen, zoals stoom- en motorsleepboten, klippers en tjalken, zeilwherry’s, reddingboten, kotters, Langedijkers en akkerschuiten, rond- en platbodems, hoogaarzen en botters, bakdekkers en zalmschouwen. De historische vloot is dan ook een heel belangrijk deel van ons nationale erfgoed.

Behoudorganisaties zetten zich in voor het behoud en gebruik van deze scheepstypen. Dat doen zij met hulp van talloze vrijwilligers met technische, juridische en organisatorische kennis.

 

 

 

 


Lees meer op www.fonv.nl

FONV

FONV: Federatie Oud-Nederlandse Vaartuigen

De koepelorganisatie waarin de behoudorganisaties zich hebben verenigd. Zij behartigt de algemene en gemeenschappelijke belangen van die behoudorganisaties en coördineert en stimuleert gezamenlijke activiteiten (zoals SAIL), die van belang zijn voor de instandhouding van het varend erfgoed.

Commissie Wet- en regelgeving
Signaleert ontwikkelingen binnen en buiten Nederland over ons varend erfgoed in bestaande of toekomstige wetgeving. 

Restauratiecommissie
Beoordeelt restauratieprojecten en adviseert subsidieverstrekkers bij het toekennen van subsidies en het subsidiebeleid. 

Materialencommissie
Beheert een voorraad materialen en een materialenfonds. 

Register Commissie
Ontwikkelt, beheert en bewaakt de kwaliteit en de integriteit van het register NRVM.

Lees meer op www.fonv.nl

NRVM

NRVM: Nationaal Register Varende Monumenten

Nationaal Register Varende Monumenten (NRVM):de bewaarplaats van gegevens over het varend erfgoed. Het register documenteert de schepen om een zo volledig mogelijk beeld te geven in de technische en cultuurhistorische ontwikkelingen van de Nederlandse historische scheepvaart en scheepsbouw. Het  heeft als eigenschappen:

  • het biedt een breed overzicht van ons varend erfgoed;
  • het biedt een diepgaand inzicht in de technische en cultuurhistorische kenmerken ervan;
  • het is zo transparant mogelijk ingericht en (op korte termijn) openbaar toegankelijk.

Eigenaren van schepen in het NRVM kunnen hun schip laten waarderen. Schepen die voldoen aan specifieke criteria die door de behoudorganisaties zijn opgesteld, kunnen het predicaat krijgen van Varend Monument®.

 


Lees meer op www.fonv.nl
 

6 / 70
Alles

Informatie schip

Catering

Foto's

Bedankt!

Uw optie is toegevoegd aan de winkelwagen onderaan de pagina.

Verder

Foutmelding

Sluit