Varend Erfgoed, 21 januari 2020

Aanmelding VE stopt per 1 februari 2020

Nieuwsbrief 21 januari 2020

Beeld: Cor Bolt

Aanmeldingen Varend Erfgoed SAIL Amsterdam2020 stopt per 1 februari 2020

Op 1 februari 2020 zal het niet meer mogelijk zijn om aan te melden als Varend Erfgoed voor SAIL Amsterdam 2020. De website gaat dan definitief dicht. Er zijn nu al meer dan 600 aanmeldingen voor deelname Varend Erfgoed (stand per 18 januari 2020).

Al ruim 100 meer dan in 2015 toen zelfs de aanmeldperiode voor het Varend Erfgoed nog een keer verlengd is.  Als u denkt nog iets te moeten aanpassen in de aanmelding kan het dus nog tot en met 31 januari 2020. Als U na 31 januari 2020 nog mutaties wilt doorgeven, dan gaarne aan beide onderaan vermelde email adressen toezenden. Op 1 november 2019 is de aanmelding Varend Erfgoed voor SAIL Amsterdam 2020 gestart.

 

Het is dan aan het Varend Erfgoed team SAIL om te kijken of een groot aantal van de aangemelde Varend Erfgoed schepen een ligplaats toegewezen kan worden. Criteria voor het toewijzen zijn reeds bij de aanmelding bekend gemaakt. Voor de verdeling van SAIL Amsterdam 2020 zal ook gekeken worden naar de voorgaande edities van SAIL 2010 en 2015.

 

Met deze  grote aanmelding is het onvermijdelijk dat er een aantal schepen niet uitgenodigd kunnen worden. Ondanks dat SAIL Amsterdam  2020 de beschikking over een gelijkwaardige lengte aan ligplaatsen voor het Varend Erfgoed dan eerdere edities SAIL.

Een aantal schepen zal op de reservelijst komen. Zij zullen alsnog uitgenodigd worden in het geval er nog Varend Erfgoed schepen afvallen gedurende het jaar.

Iedereen die aangemeld heeft krijgt een bericht van het Kernteam Varend Erfgoed SAIL.

Over de afwijzing wordt niet gecorrespondeerd.

 

Martin@sail.nl en Cor@sail.nl

Social

Deel dit artikel