Juridisch

Privacybeleid

SAIL Event Partners (SEP) – bestaande uit de Stichting SAIL Amsterdam (SSA), Havenbedrijf Amsterdam N.V. (HbA) en ACE Concepts & Events – en SSA respecteren uw privacy. Vanwege volledige transparantie met onze bezoekers hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet op welke manier SEP en SSA omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt die van u worden verzameld via onze website, die u aan SEP en/of SSA verstrekt of die SEP en/of SSA indirect heeft ontvangen. Deze privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens door SEP en SSA. We vragen u daarom deze privacyverklaring aandachtig te lezen. Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd bijwerken. De gepubliceerde privacyverklaring op deze website is altijd de meest recente versie.

SEP en SSA zijn de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens.

De contactgegevens van SEP zijn:

De contactgegevens van SSA zijn:

 • Adres: Gedempt Hamerkanaal 257, 1021 KP Amsterdam
 • Telefoonnummer: 020-6811804
 • E-mailadres: info@sail.nl

welke informatie verwerken wij en waarom verwerken wij die gegevens?

SEP en SSA verwerkt verschillende typen persoonsgegevens voor verschillende doelen. Zo verwerken wij persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze website, bijvoorbeeld voor het analyseren van de manier waarop bezoekers gebruik maken van deze website. Ook verwerken wij persoonsgegevens wanneer u informatie opvraagt via deze website, u onze nieuwsbrief ontvangt, u een overeenkomst aangaat met SEP voor een arrangement of evenement tijdens SAIL Amsterdam 2020 of wanneer u (eventueel als gast van een derde partij die een overeenkomst met SEP is aangegaan) SAIL Amsterdam 2020 bezoekt. SEP en/of SSA verwerkt in deze situaties niet altijd dezelfde type persoonsgegevens. Hieronder is uiteengezet in welke situaties welk type persoonsgegevens worden verwerkt.

 • Verwerking van persoonsgegevens die deze website bezoeken

Totdat u op de website van SAIL Amsterdam 2020, het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen. Voor vragen of informatie over de website, kunt u zich richten tot de beheerder van de website bereikbaar via mail, beheerder@saileventpartners.nl.

 • Verwerking van persoonsgegevens die u ons verstrekt
 • U kunt zich via deze website aanmelden om de SAIL crew te versterken gedurende de periode voorafgaand aan en tijdens SAIL Amsterdam 2020, bijvoorbeeld als vrijwilliger. In deze situatie vragen wij u ons onder andere de volgende gegevens te verstrekken: naam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer. SSA heeft een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken en heeft de gevraagde gegevens uit het registratieformulier nodig om alle vrijwilligers op de juiste manier te voorzien van informatie, om een juiste indeling te maken en om te kunnen responderen. Voor SAIL Amsterdam 2020 werkt SSA samen met Deedmob. Zij gebruiken de gegevens voor de planningstoolkit en slaan deze gegevens op tot 31 augustus 2020. Alle gegevens worden niet met derden gedeeld. De gegevens worden door Deedmob op de aangegeven datum verwijderd. SSA mag jou na afloop van SAIL Amsterdam 2020 eenmalig benaderen voor vrijwilligerswerk voor SAIL Amsterdam 2025. Daarvoor heeft SSA inzage in jouw gegevens en slaat daarvoor jouw volledige naam en emailadres op tot 1 juni 2024. Mocht je bezwaar hebben op bovenstaande privacy-vraag (geen akkoord), neem dan contact op met vrijwilligers@sail.nl
 • U kunt zich via de website voorinschrijven voor bepaalde arrangementen tijdens SAIL Amsterdam 2020. In deze situatie vragen wij u ons onder meer de volgende gegevens te verstrekken: bedrijfsnaam, contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer. SEP heeft een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken en kan deze persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om contact met u te kunnen opnemen voor de arrangementen en deze met u af te sluiten en voor het onderhouden van relaties met u.
 • U zich via de website aanmelden voor onze nieuwsbrief. In deze situatie vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken: naam en e-mailadres, zodat wij u de nieuwsbrief kunnen versturen en voor het onderhouden van relaties met u. SEP verwerkt deze persoonsgegevens op basis van door u gegeven toestemming voor deze verwerking. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via de website indien u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief. [1]
 • Verwerking van persoonsgegevens die wij niet direct van u hebben gekregen
 • Wanneer SEP overeenkomsten aangaat met een ander partij in het kader van of verband houdende met een door of namens SEP georganiseerd onderdeel van SAIL Amsterdam 2020, kan het voorkomen dat SEP uw persoonsgegevens via deze andere partij ontvangt. Een dergelijke situatie doet zich bijvoorbeeld voor wanneer u als gast van deze partij een evenement bezoekt tijdens SAIL Amsterdam 2020. In dergelijke situaties verwerkt SEP de volgende persoonsgegevens: naam en e-mailadres. SEP verwerkt deze gegevens voor gerechtvaardigde belangen van SEP, zoals voor administratieve doeleinden, om uitvoering te geven aan de overeenkomst met deze andere partij, het bieden van een goede dienstverlening, veiligheidsdoeleinden en een efficiënte bedrijfsvoering.
 • Tijdens SAIL Amsterdam 2020 zal SEP (eventueel via opdrachtnemers met wie SEP een overeenkomst heeft) foto’s en videomateriaal opnemen van het evenement en van de bezoekers van het evenement. Dit materiaal kan door SEP gebruikt worden voor marketingdoeleinden van het SAIL Amsterdam evenement, of kan op de website sail.nl openbaar worden gemaakt. SEP heeft een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken voor de promotie en marketing van SAIL Amsterdam 2020 en volgende edities van dit evenement.

SEP bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doelen. Indien noodzakelijk op grond van wettelijk voorgeschreven bewaarplichten, bijvoorbeeld fiscale verplichtingen, bewaart SEP uw gegevens voor een langere periode in overeenstemming met deze wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Indien nodig voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting van SEP en/of SSA of voor de uitvoering van (een deel van) het evenement SAIL Amsterdam 2020, kan SEP en/of SSA uw gegevens ook delen met andere partijen, namelijk met schippers van de deelnemende schepen aan het evenement. Indien wij persoonsgegevens delen met derden die deze persoonsgegevens in onze opdracht verwerken, zullen wij altijd een verwerkersovereenkomst aangaan met deze partij om de bestaande regelgeving met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens na te leven.

In gevallen waarin wij ertoe kunnen worden gebracht uw persoonsgegevens door te geven naar een locatie buiten Nederland en de Europese Economische Ruimte, zullen we alle procedures implementeren die vereist zijn om garanties te verkrijgen die nodig zijn om dergelijke doorgiften te beveiligen. U kunt hier meer informatie over opvragen door per e-mail contact met ons op te nemen.

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS
U heeft de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door SEP en/of SSA:

 • het recht op inzage: u hebt het recht om te weten of wij persoonsgegevens over u bewaren. U kunt een kopie verkrijgen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren, samen met andere informatie over hoe wij deze verwerken;
 • het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens; indien SEP persoonsgegevens van u verwerkt die onjuist of onvolledig zijn, kunt u deze laten corrigeren of aanvullen;
 • het recht op wissen (onder bepaalde voorwaarden);
 • het recht op beperking van de u betreffende verwerking van persoonsgegevens (onder bepaalde voorwaarden): u hebt het recht ons te verzoeken om ons gebruik van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld terwijl wij een klacht van u onderzoeken die inhoudt dat de persoonsgegevens die wij over u hebben, onjuist zouden zijn;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking; en
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid, indien u ons uw persoonsgegevens zelf heeft verstrekt. Indien van toepassing, hebt u mogelijk het recht om een kopie te ontvangen of een kopie te laten verzenden naar een ander bedrijf (in een digitale vorm) van persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt.

U kunt deze rechten uitoefenen door bij ons een verzoek in te dienen via het e-mailadres info@sail.nl en of info@saileventpartners.nl. Ieder verzoek dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 (één) maand na ontvangst van het ingediende verzoek door SEP en/of SSA, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 (twee) maanden worden verlengd.

Het is mogelijk dat u commerciële aanbiedingen ontvangt van SEP in het kader van direct marketing. Indien u dergelijke aanbiedingen niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: info@saileventpartners.nl.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door SEP, dan proberen wij altijd samen met u tot een oplossing te komen. Wij wijzen u erop dat u klachten of zorgen over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens ook kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Details zijn beschikbaar via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website geplaatst wordt op de harde schijf van de computer. Een cookie bevat gegevens zodat bij elk bezoek aan de website de bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om de website speciaal in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

Totdat u op de website van SAIL Amsterdam 2020, het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Op deze website worden de volgende soorten cookies gebruikt:

 • Google Analytics (analytische cookie)
 • ​​​​​​Adobe (analytische cookie)
 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

 

Download