SAIL Circulair

SAIL 2025

Events

De evenementenbranche zet zich in voor een vooruitstrevende evolutie, met als doel het versnellen van innovaties die gericht zijn op het aanpakken van belangrijke stedelijke uitdagingen. In dit streven fungeert SAIL 2025 als een toonbeeld van innovatie en een belichaming van toekomstvisies. Evenementen worden beschouwd als katalysatoren in de maatschappelijke transitie naar duurzaamheid.

SAIL Amsterdam werkt nauw samen met een breed scala aan partners, waaronder technologiebedrijven, duurzaamheidsorganisaties, stadsplanners, architecten en onderzoeksinstituten, om de grenzen van wat mogelijk is te verleggen en een duurzame toekomst te realiseren.

De expeditie begint met het verkennen van de uitdagingen waarmee moderne steden te maken hebben. Grote stedelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, mobiliteit en sociale inclusie worden onder de loep genomen. De partners van SAIL Amsterdam brengen hun expertise, innovatieve ideeën en technologische vindingrijkheid samen om creatieve oplossingen te vinden voor deze complexe problemen.

 

Gerelateerde projecten

SAIL Lab

In het SAIL Lab wordt een nieuwe vorm van onderwijs, het Living Lab, gebruikt om vraagstukken en problemen van partners te onderzoeken en toetsen in de maatschappij. Hierin werken jongeren van verschillende opleidingsniveaus en -richtingen met elkaar samen om een interdisciplinair en multilevel onderzoek te verrichten. Daarin krijgen de studenten de kans om te groeien in het werken in een team en professionele relaties aan te gaan, terwijl het project daadwerkelijk in de samenleving kan worden getest. Door samen te werken met andere opleidingen ervaren studenten hoe samengewerkt kan worden aan maatschappelijke vraagstukken en leren zij tevens te werken in een interculturele context. Hierdoor ontwikkelen zij vaardigheden die hen helpen bij het samenbrengen van partijen om maatschappelijke problemen op te lossen. 

In het SAIL Lab krijgen jongeren de kans om nieuwe toekomstpaden te ontdekken die ze mee kunnen nemen in hun professionele carrière. In het onderzoek binnen het SAIL Lab maken de studenten gebruik van de onderzoeksmethode “Positive Provocations”. Een onderzoeksmethode die onder anderen middels SAIL Lab wordt getoetst door Hogeschool Inholland. 

Lees meer

SAIL Hero

#SAILHero is ontwikkeld om de persoonlijke ontwikkeling van jongeren te stimuleren en te faciliteren. Jongeren met verschillende achtergronden en culturen worden uitgedaagd om zichzelf te ontplooien door middel van een reis op volle zee met een van de Nederlandse Tall Ships. Op dit moment varen al elk jaar tientallen jongeren via de SAILcommunity mee als trainee. Dit heeft een enorme positieve impact op de persoonlijke ontwikkeling van deze jongeren. Daarom wil Stichting SAIL Amsterdam in de periode 2022 tot en met 2025 nog eens 350 jongeren inspireren, faciliteren en begeleiden in deze ontwikkeling middels het #SAILHero project. #SAILHero beoogt een diverse groep jongeren te bereiken met uiteenlopende sociaaleconomische en culturele achtergronden. De jongeren die in de doelgroep van dit project vallen hebben niet altijd dezelfde behoeftes, daarom zijn er twee verschillende programma’s ontwikkeld; het Er-Vaar programma en het SDG programma. Deze twee programma’s hebben als doel om jongeren op een passend niveau te faciliteren in hun ontwikkeling en toekomstperspectief te creëren door ze te verbinden met de maatschappij. 

Het #SAILHero project is een initiatief van Stichting SAIL Amsterdam. Vanuit de visie van Stichting SAIL Amsterdam willen we jongeren een kans geven een essentiële en relevante stap te maken in hun leven. Het is onze ambitie dat elke jongere die het programma doorloopt een Hero wordt. We zien het als onze verantwoordelijkheid (maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie) om jongeren deze kans te bieden. Het platform, de community en het netwerk van SAIL zal worden geactiveerd om de jongeren hiermee te helpen en te faciliteren.

Lees meer