SAIL Hero

SAIL 2025

Events

#SAILHero is ontwikkeld om de persoonlijke ontwikkeling van jongeren te stimuleren en te faciliteren. Jongeren met verschillende achtergronden en culturen worden uitgedaagd om zichzelf te ontplooien door middel van een reis op volle zee met een van de Nederlandse Tall Ships. Op dit moment varen al elk jaar tientallen jongeren via de SAILcommunity mee als trainee. Dit heeft een enorme positieve impact op de persoonlijke ontwikkeling van deze jongeren. Daarom wil Stichting SAIL Amsterdam in de periode 2022 tot en met 2025 nog eens 350 jongeren inspireren, faciliteren en begeleiden in deze ontwikkeling middels het #SAILHero project. #SAILHero beoogt een diverse groep jongeren te bereiken met uiteenlopende sociaaleconomische en culturele achtergronden. De jongeren die in de doelgroep van dit project vallen hebben niet altijd dezelfde behoeftes, daarom zijn er twee verschillende programma’s ontwikkeld; het Er-Vaar programma en het SDG programma. Deze twee programma’s hebben als doel om jongeren op een passend niveau te faciliteren in hun ontwikkeling en toekomstperspectief te creëren door ze te verbinden met de maatschappij. 

“Vel ultricies morbi odio facilisi ultrices accumsan donec lacus purus. Lectus nibh ullamcorper ac dictum justo in euismod. Risus aenean ut elit massa. In amet aliquet eget cras. Sem volutpat enim tristique.”

Maria Hill – Marketing Manager

Het #SAILHero project is een initiatief van Stichting SAIL Amsterdam. Vanuit de visie van Stichting SAIL Amsterdam willen we jongeren een kans geven een essentiële en relevante stap te maken in hun leven. Het is onze ambitie dat elke jongere die het programma doorloopt een Hero wordt. We zien het als onze verantwoordelijkheid (maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie) om jongeren deze kans te bieden. Het platform, de community en het netwerk van SAIL zal worden geactiveerd om de jongeren hiermee te helpen en te faciliteren.

Gerelateerde projecten

Sail Academy als project

Met haar indrukwekkende verschijning en razeilen is de Avatar graag gezien op nautische evenementen. Er is een geweldig dek aanwezig met twee zit-/eetgelegenheden. Eén op het middendek en de ander op het achterdek. In het dekhuis vind je een uitnodigende salon met bar en rondom uitzicht op SAIL

Vaar mee met de SAIL-In, ervaar de kracht van het bruisende IJ of beleef een spectaculaire SAIL-avond met duizenden lichtjes! Door mee te varen, met een officieel SAIL-arrangement, draag je bij aan de totstandkoming van #SAIL2020. Alleen zo kan SAIL het grootste vrij toegankelijke evenement van Nederland blijven en miljoenen mensen samenbrengen, inspireren en verbinden. Kom aan boord!

 

 

“Vel ultricies morbi odio facilisi ultrices accumsan donec lacus purus. Lectus nibh ullamcorper ac dictum justo in euismod. Risus aenean ut elit massa. In amet aliquet eget cras. Sem volutpat enim tristique.”

Maria Hill – Marketing Manager

Lees meer

SAIL Lab

In het SAIL Lab wordt een nieuwe vorm van onderwijs, het Living Lab, gebruikt om vraagstukken en problemen van partners te onderzoeken en toetsen in de maatschappij. Hierin werken jongeren van verschillende opleidingsniveaus en -richtingen met elkaar samen om een interdisciplinair en multilevel onderzoek te verrichten. Daarin krijgen de studenten de kans om te groeien in het werken in een team en professionele relaties aan te gaan, terwijl het project daadwerkelijk in de samenleving kan worden getest. Door samen te werken met andere opleidingen ervaren studenten hoe samengewerkt kan worden aan maatschappelijke vraagstukken en leren zij tevens te werken in een interculturele context. Hierdoor ontwikkelen zij vaardigheden die hen helpen bij het samenbrengen van partijen om maatschappelijke problemen op te lossen. 

“Vel ultricies morbi odio facilisi ultrices accumsan donec lacus purus. Lectus nibh ullamcorper ac dictum justo in euismod. Risus aenean ut elit massa. In amet aliquet eget cras. Sem volutpat enim tristique.”

Maria Hill – Marketing Manager

In het SAIL Lab krijgen jongeren de kans om nieuwe toekomstpaden te ontdekken die ze mee kunnen nemen in hun professionele carrière. In het onderzoek binnen het SAIL Lab maken de studenten gebruik van de onderzoeksmethode “Positive Provocations”. Een onderzoeksmethode die onder anderen middels SAIL Lab wordt getoetst door Hogeschool Inholland. 

Lees meer