Varend Erfgoed

Akkerschuiten

  • Verhaal
  • Feiten
  • Vergelijkbare schepen

Verhaal

Akkerschuiten

 

Stichting Langedijk Waterrijk bestaat sinds 1995 en is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor het rijke ensemble aan cultuurwaarden van Langedijk en omgeving. Door een omvangrijke ruilverkaving rond 1970 werden vaarwegen gedempt en dreigden veel onderdelen van het unieke landschap definitief te verdwijnen. Ook veel van de akkerschuiten (polderschuiten) waren gesloopt of verkocht naar elders. Door onze initiatieven zijn veel vaartuigen teruggehaald en werd het landschap waar mogelijk in oude glorie hersteld. Sinds 1996 is SLW onderdeel van de FVEN als behoudsorganisatie van akkerschuiten.

 
ONZE STATUTAIRE DOELSTELLINGEN ZIJN:

  1. Het in stand houden en verbeteren van vaarwegen, watermomenten en overig cultureel agrarisch erfgoed.
  2. Het bevorderen van doorvaarbaarheid voor kleinschalige waterrecreatie zoals akkerschuiten, roeiboten en kano`s.
  3. Langedijker vaartuigen en akkerschuiten in een zo origineel mogelijke staat varende houden, kennis daarover te vergaren en vast te leggen.
  4. Het organiseren van cultuurhistorische en andere evenementen verband houdend met het doel van de stichting, zoals vaartochten op, rond en aan het water in zowel Langedijk als daarbuiten.

Grotere Langedijker vaartuigen, voormalige vrachtschepen, vallen onder de LVBHB

 

Samen met de herontwikkeling van het historische landschap en de doorvaarbaarheid werden in de loop der jaren ook een aantal niet te onderscheiden schuiten gereconstrueerd. Deze karakteristieke schuiten vormen inmiddels al jaren een waardevolle bijdrage aan de eerder genoemde cultuurwaarden binnen ons dorp en evenementen daarbuiten, zoals bijvoorbeeld Sail Amsterdam.

Voor meer informatie www.langedijkwaterrijk.nl

 

Meer over Varend Erfgoed

 

Feiten

Akkerschuiten

Vlag

Rusland

Thuishaven

Amsterdam

Breedte

0

Passagiers

0

Hoogte

0

Lengte

0

Zeil oppervlak

0

Passagiers

-0

Bouwjaar

x

Bezoek aan sail amsterdam

2015

Next

Bedrijfsvaartuigen

Wil je op de hoogte blijven?

Met het laatste nieuws over schepen, projecten en het programma vaar jij altijd op de eerste rij!