Varend Erfgoed

Motorjachten

 • Verhaal
 • Feiten
 • Vergelijkbare schepen

Verhaal

Motorjachten

 

INFORMATIE OVER DE VERENIGING
De Vereniging van booteigenaren ‘Oude Glorie’ (afgekort tot VBOG of kort- weg Oude Glorie genoemd) is een vereniging van eigenaren van motorjachten die zijn gebouwd vóór 1945 en nog een authentieke uitstraling hebben.
DOELSTELLING
Het doel van de vereniging is:

 • Bevordering en stimulering van het behoud van historische motorpleziervaartuigen;
 • Bevordering van de watersport voor historische motorpleziervaartuigen in de meest brede zin.

 

De vereniging probeert dit doel te bereiken door:

 • Registratie van motorpleziervaartuigen, die vóór 1945 zijn gebouwd en die nog een voldoende authentieke uitstraling hebben;
 • Zoveel mogelijk gegevens over deze schepen te verzamelen en die ter
 • Inzage te geven aan de leden en aan andere belangstellenden;
 • Adviezen te geven voor de restauratie van deze schepen, om ze in de vaart te brengen en te houden en de kwaliteit en het authentieke karakter ervan te verbeteren;
 • Een verenigingsblad uit te geven;
 • Bijeenkomsten en watersportevenementen te organiseren en er aan deel te nemen.

GESCHIEDENIS EN ACTIVITEITEN

De vereniging is opgericht in 1978 door veertien eigenaren van vooroorlogse motorjachten. De grote animator (en onze eerste voorzitter) was de heer Albert Reitsema. Al snel bleek er in het hele land belangstelling voor dit initi- atief te bestaan, waardoor ons ledental groeide. Thans hebben wij circa 250 leden en circa 30 ‘kandidaat’leden.

Onze vereniging is, naast een gezelligheidsvereniging, ook een echte ‘be- houdsorganisatie’, aangesloten bij de Federatie Oud Nederlandse Vaartui- gen (FONV). Veel van onze schepen staan ingeschreven in het Nationaal Register Varende Monumenten (NRVM) als ‘varend monument®’.

In de loop van de tijd zijn we steeds meer te weten gekomen over onze schepen, over hun uitstraling, hun indeling en over hoe en waar ze werden gebouwd. Oude scheepsbouwers, boeken en vooroorlogse tijdschriften wa- ren en zijn nog steeds belangrijke informatiebronnen. Thans hebben wij een Technische Commissie, die onze leden met raad en daad terzijde staat en de nodige ‘schouwingen’ uitvoert. Hierdoor worden de leden zeer gestimuleerd de kwaliteit en het oorspronkelijke beeld van hun schepen te verbeteren.

Van al onze schepen, van zowel de huidige als van de vroegere eigenaren, wordt een register bijgehouden. Daarin staan allerlei gegevens over de schepen en hun geschiedenis. Daarnaast zijn wij voortdurend bezig ons archief en register uit te breiden.

Al vanaf het begin van het bestaan van onze vereniging geven wij een vere- nigingsblad ‘De Periodiek’ uit, met tal van wetenswaardigheden en actualitei- ten over onze vereniging, onze leden en over onze schepen. Ook staan er schepen en scheepsartikelen in die te koop worden aangeboden of ge- vraagd. Voorts organiseren wij en nemen wij deel aan tal van nautische evenementen (zoals palavers en havenfeesten), waarbij onze schepen acte de présence geven en waarbij wij, door het bezoeken van elkaars schepen en met elkaar te praten, de nodige informatie uitwisselen, elkaar helpen en elkaar adviseren.

 

Meer over Varend Erfgoed

 

Gallerij

5 Foto's

Allemaal dezelfde witte motorboten in het kanaal met gras op de oever - Vereniging Oude Glorie
Mensen die staan op de voorkant van hun boot - Vereniging Oude Glorie
Allemaal dezelfde witte motorboten op een rij aan de kust - Vereniging Oude Glorie
aangemeerde boten met zwaaiende mensen erop - Vereniging Oude Glorie
infografic over verschillende boten

Feiten

Motorjachten

Vlag

Nederland

Thuishaven

Amsterdam

Breedte

0

Passagiers

0

Hoogte

0

Lengte

0

Zeil oppervlak

0

Passagiers

000

Bouwjaar

x

Bezoek aan sail amsterdam

2015

Next

Akkerschuiten

Wil je op de hoogte blijven?

Met het laatste nieuws over schepen, projecten en het programma vaar jij altijd op de eerste rij!